Cloud Destination

Cloud Destination

Informacio

Descripció

El projecte CLOUD DESTINATION planteja oferir solucions empresarials i turístiques al llarg de tot el cicle de vida del turista (abans, durant, i després de la seva estància) promovent d’aquesta manera destins intel·ligents.

L’objectiu del projecte és poder oferir solucions tant a les empreses com als turistes. D’una banda, amb l’integració de serveis i eines a Cloud Computing, oferirà a les empreses la possibilitat d’obtenir informació completa i detallada del perfil dels turistes, el que els permetrà realitzar una millor gestió de la seva activitat, enfocant els seus serveis i productes de manera més específica. D’altre banda, l’integració de nous serveis complementaris (realitat augmentada, continguts amb ubiqüitat, etc.) permetrà al turista gaudir d’una experiència vacacional més plena i satisfactòria.

Projecte cofinançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a través de la convocatòria INNPACTO 2010

Innovació

Els principals aspectes d’innovació de CLOUD DESTINATION són els següents:

  • Interoperabilitat entre diferents sistemes de l’entorn turístic mitjançant l’utilització d’ontologies de domini basades en estàndards del sector (OTA) permetent el mapeig entre diferents models de dades i la comunicació entre els diversos serveis, facilitant d’aquesta manera la reducció de despeses d’adquisició i d’implantació.
  • Orientat a Cloud Computing. Amb aquest projecte, es vol realitzar una Plataforma com a Servei (PaaS) que permeti gestionar una Infraestructura com a Servei (IaaS) i integrar els diferents web services que es dissenyaran com a elements. Al mateix temps analitzarà i investigarà les millors opcions d'integració d'incorporació de les dades d'origen a les estructures de la base de dades de destí, de tal manera que es garanteixi integritat de les dades i s'optimitzi la velocitat de procés.
  • Es crearà un mòdul d'anàlisi (Business Intelligence) de tota la informació rastrejada a través de les diferents fonts d'informació amb l'objectiu de definir els patrons i perfils de turistes d'una banda i, d'altre banda, d'optimitzar el negoci de les empreses turístiques o destins En el marc d'aquest projecte, addicionalment s'implantarà un observatori turístic amb l'objectiu d'analitzar les peticiones, usos i hàbits dels turistes amb la finalitat d'extreure informació valuosa i crear patrons i perfils de turistes.
  • S'implementaran eines de detecció de context per oferir a l'usuari continguts contextualitzats i amb ubiqüitat fent ús tant d'interfícies tradicionals com d'interfícies basades en realitat augmentada.
Beneficis

Amb la consecució d'aquest projecte es permetrà estendre l'ús d'un mateix i únic estàndard de comunicació, el que permetrà una major interoperabilitat entre diferents negocis i serveis de tota la indústria del sector turístic, resultant en una major oferta de servei pel turista.

CLOUD DESTINATION dotarà les regions de destí de veritables observatoris de turisme, permetent un anàlisi complet del cicle de vida del turista (abans, durant i després de la seva estància), i per tant una visió més global i completa de la demanda turística. Això es traduirà en una millor definició dels objectius comercials de les empreses turístiques i una visió més específica per a cada patró de perfils de turistes.

En definitiva, CLOUD DESTINATION es planteja com a una eina tecnològica d'impuls turístic a les regions destí, establint un nou estàndard tecnològic per a totes les empreses del sector del turisme en aquestes regions. Amb això es vol dinamitzar el turisme i, per tant, tota la activitat econòmica de les regions destí.

Entitats
Duració: 
07/2010 a 06/2013
Finançament: 
INNPACTO 2010
Pressupost: 
6.496.768,58 €