FED4FIRE

Federation for FIRE

Informacio

Descripció

L’objectiu principal del projecte és la federació dels diferents projectes d’àmbit europeu de Future Internet Research and Experimentation (FIRE). Cadascun d’aquests projectes té com a objectiu una comunitat específica dins l’ecosistema de la Internet del Futur.

Per tant, mitjançant la federació d’aquestes infraestructures es pretén trencar els límits entre les diferents comunitats i establir un meta-testbed capaç de donar suport a experiments innovadors. Durant els últims mesos del 2012, es va fer el kick-off del projecte i es van a dur a terme trobades per discutir l’arquitectura i les eines que es faran servir al projecte.

Entitats
 • IBBT
 • IT Innovation
 • UPMC
 • Fraunhofer
 • TUB
 • UEDIN
 • INRIA
 • NICTA
 • ATOS
 • UTH
 • NTUA
 • UNIVBRIS
 • i2CAT
 • EUR
 • Dante Limited
 • UC
 • NIA
Àrea: 
Duració: 
10/2012 a 10/2016
Finançament: 
European project FP7
Pressupost: 
7.749.997 €
Coordinador: