FIBRE

Future Internet testbeds/experimentation between BRazil and Europe

Informacio

Descripció

FIBRE és un projecte col·laboratiu entre la Unió Europea, dins el programa FP7, i el govern de Brasil, a través del CNPq. L’objectiu és crear un espai comú EU-BR construint una infraestructura d’experimentació per a la investigació sobre estructures de xarxes i aplicacions distribuïdes.

En una primera fase, el projecte desplegarà a Europa una infraestructura dedicada per a estendre les infraestructures de dos projectes actuals: OFELIA (i2CAT i UEssex), basada en OpenFlow, i NITOS (UTH), amb tecnologia wireless. D’altra banda, FIBRE treballarà en la millora dels diferents sistemes de control dels testbeds (OFELIA Control Framework i OMF). Paral·lelament, a Brasil es crearan nou illes noves aprofitant el knowhow europeu. Aquestes illes comptaran amb tecnologia wireless, òptica i OpenFlow.

L’objectiu per a la segona fase és la federació de totes les infraestructures individuals per tal de donar lloc a una infraestructura comuna d’extensió intercontinental. Per això, s’utilitzaran les xarxes de GÉANT a Europa i RedClara a Brasil i dos enllaços intercontinentals, un dels quals ja està disponible i l’altre en procés.

Projecte finançat per:

Innovació

La incorporació de nous tipus de recursos als testbeds OpenFlow permetrà provar aquesta tecnologia sobre un entorn heterogeni molt semblant al del món real. A més, FIBRE té planificats tres experiments pilots que serviran per a validar el conjunt de la infraestructura i, a la vegada, mostrar el seu potencial. Aquests pilots inclouen gestió intel·ligent de la mobilitat en una xarxa sense fils, lliurament intel·ligent de contingut en alta definició sobre xarxes òptiques WDM i serveis automàtics de connectivitat sota demanda en una xarxa òptica programable.

Beneficis

Al final del projecte es disposarà d’una infraestructura experimental conjunta entre Europa i Brasil. Aquesta infraestructura, oberta a la comunitat investigadora, proporcionarà conjunts de recursos heterogenis sobre els quals experimentar en entorns reals.

Entitats

A Europa:

 • i2CAT
 • NextWorks
 • UPMC
 • Universitat Essex
 • Universitat Thessaly

A Austràlia

 • NICTA.

A Brasil:

 • UFPA
 • RNP
 • CPqD
 • UFF
 • UFG
 • UFSCar
 • UFRJ
 • UNIFACS
 • USP
Àrea: 
Duració: 
06/2011 a 03/2014
Finançament: 
Projecte Europeu FP7
Projecte CNPq Brasil
Pressupost: 
2.926.447 €
Coordinador: