O4C

Open4Citizens

Informacio

Descripció

El projecte té com a objectiu demostrar el potencial de les dades obertes als ciutadans, mitjançant la creació de co-laboratoris oberts o OpenDataLabs, on els ciutadans, estudiants, experts, empreses, universitats i institucions públiques poden col·laborar per generar solucions basades en dades obertes. Aquestes solucions han d'estar orientades a satisfer les necessitats i desitjos dels ciutadans, i contribuir a la millora de la seva vida quotidiana. El OpenDataLab és un lloc físic i virtual on els ciutadans, grups d'interès i els moviments poden trobar una referència per generar noves solucions. De la mateixa manera que els Fablabs, que estan revelant noves oportunitats per a la producció de baix a dalt amb noves tecnologies de fabricació, els OpenDataLabs d’O4C revelen noves oportunitats en la reutilització de les dades obertes.

 

El resultat del projecte és la definició conceptual i els fonaments metodològics dels OpenDataLabs, i una prova de concepte que consisteix en les solucions innovadores que es generen en els hackathons. El model de co-laboratori obert ciutadà de O4C no és només un lloc (el OpenDataLabs) o un esdeveniment (el hackathon), sinó un sistema integrat d'eines de col·laboració, participació i co-disseny que donaran suport a la cooperació entre les diferents parts interessades. L'impacte social d'aquest projecte no només es troba en les solucions individuals desenvolupades en els hackathons, sinó també en la reducció de la distància entre les dades obertes i els ciutadans: cada vegada es disposarà de més dades, i més ciutadans estan facultats per utilitzar-les.

Innovació

Els OpenDataLabs es defineixen a través d'una sèrie de hackathons que involucren les diferents diverses parts interessades, inclosos els ciutadans, les comunitats, els grups de base, estudiants, empreses de nova creació i representants d'institucions públiques o proveïdors de serveis. Junts treballen en cicles de hackaton, per co-crear noves solucions per als serveis existents o futurs basats en l'ús de dades obertes. Aquests inclouen però no es limiten a les dades procedents de les xarxes existents de dispositius, sensors i microordinadors part de les infraestructures de la ciutat, i les dades generades pels usuaris que es deriven de la publicació voluntària en xarxes socials, les dades de posicionament o altres dades personals lliurement accessibles.

Entitats

Participant

País

Aalborg University

Denmark

Fundacio Privada I2cat, Internet i Innovacio Digital a Catalunya

Spain

Politecnico di Milano

Italy

Telecom Italia S.p.A.

Italy

The Country Council of Varmland

Sweden

Antropologerne ApS

Denmark

Technische Universiteit Delft

The Netherlands

Dataproces ApS

Denmark

Duració: 
01/2016 a 06/2018
Finançament: 
H2020
Pressupost: 
1.999.411€