OFELIA FP7

OpenFlow in Europe: Linking Infrastructure and Applications

Informacio

Descripció

El projecte té com a objectiu la creació d’una infraestructura experimental única que permet als investigadors no solament experimentar “sobre” una xarxa de proves, sinó també controlar-la i estendre-la de forma dinàmica i precisa. La infraestructura d’OFELIA està basada en Openflow, una tecnologia de xarxa emergent que habilita la virtualització i el control de la xarxa a través d’un conjunt d’interfícies estandarditzades i segures.

La primera fase del projecte, ja completada, desplega una infraestructura composta per diversos equips d’L2/L3 amb suport OpenFlow i servidors per a actuar com a end-points en vuit ubicacions (anomenades illes) diferents, i crea el software de control per a automatitzar la reserva de recursos i operació de la infraestructura.

OFELIA pretén proveir un espai per la experimentació que ofereixi un entorn flexible integrant tràfic de producció i de proves, segregant els diferents dominis dins de l’equipament Openflow. Això permet proveir escenaris de test realistes, facilitant l’adopció de les noves tecnologies testejades.

Qualsevol usuari que accepti les Condicions d’ús és benvingut i invitat a experimentar al tesbed Openflow.

OFELIA és un projecte emmarcat dins el programa FP7 ICT de la Comissió Europea:

Innovació

OpenFlow permet als investigadors experimentar en una xarxa de proves controlada dinàmicament. OFELIA permet provar protocols de xarxa de nivell 3 i superiors i la seva validació en un entorn real de proves proper a les xarxes de producció i amb tràfic real.

Es tracta de la primera infraestructura europea formada per un conjunt de vuit illes amb equipament de xarxa que suporta OpenFlow i que permet una investigació en un entorn multi-domini i multi-capa. En aquest sentit, el projecte compta amb equipament òptic adaptat a OpenFlow.

Beneficis

OFELIA obre a la comunitat investigadora una infraestructura experimental que permet experimentar i validar nous paradigmes, protocols i arquitectures de xarxa en entorns multi-capa i multi-domini reals per a la definició de nous estàndards per a la Internet del Futur.

Entitats