Orange ToIP

Informacio

Descripció

Orange està duent a terme el desplegament d'una nova infraestructura de fibra òptica d'alta capacitat (GPON) en polígons industrials de Catalunya. i2CAT participa en aquest projecte aportant el seu coneixement en sistemes de telefonia sobre IP (ToIP) i en xarxes òptiques avançades, per estudiar la viabilitat d'oferir serveis multilínia i serveis IP Trunking en entorns amb connectivitat GPON.

i2CAT es responsabilitza de realitzar les proves d'interoperabilitat amb diversos dispositius de client, analitzant el grau de funcionalitats i les prestacions a nivell de qualitat i seguretat, amb l'objectiu de definir la solució i parametrització més adequada.

Orange va començar a comercialitzar aquests serveis de telefonia i accés a Internet per a empreses durant el 2011.

Beneficis

Orange Business Services està interessat en poder estendre els serveis de Telefonia IP (ToIP) multilínia als nous entorns d'accés basats en tecnologia FTTH. Actualment aquests serveis només es provisionen en entorns ULL (sobre tecnologia xDSL).

i2CAT es responsabilitza de les següents tasques:

  • Estudi de viabilitat i homologació d'equips de client que permetin oferir serveis de Centraleta Virtual mitjançant connectivitat Ethernet.
  • Estudi de viabilitat i homologació d'equips de client que permetin oferir serveis IP Trunking (grups d'enllaços XDSI-BRI) en entorns FTTH.

Les proves d'integració es realitzen en un entorn de laboratori i la seva posterior validació es realitza sobre la plataforma ToIP en producció d'Orange Catalunya.

Entitats

     

Duració: 
09/2010 a 07/2011
Coordinador: 
Participants: