REIPaaS

Informacio

Descripció

REIPaaS té com a objectiu principal la prestació de serveis sota el paradigma d’Infraestructura com a Servei (IaaS) sobre les  Xarxes  Nacionals d’Investigació i Educació (NREN). Mitjançant la construcció i desplegament d’eines i software, els NRENs poden operar i administrar les seves infraestructures amb la intenció de proveïr xarxes IP com a servei (IPaaS) a les comunitats virtuals d’investigació.

Aquest projecte està cofinançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, dins del Pla Nacional d’Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011 i el Fons Social Europeu.

Àrea: 
Duració: 
11/2011 a 05/2014
Finançament: 
Subprograma INNCORPORA 2011
Coordinador: