SODALES

SOftware-Defined Access using Low-Energy Subsystems

Informacio

Descripció

SODALES és un projecte europeu de la 8a convocatòria del 7è programa marc (FP7) que té com a objectiu el desenvolupament d’una xarxa d’accés integrada que ofereixi serveis fixes i mòbils d’alta velocitat de manera oberta i unificada.

Les tecnologies a desenvolupar van des de la capa física (on es treballarà amb sistemes WDM d’alta capacitat i sistemes d’accés per oferir 10 Gbps a l’usuari i accés radio amb tecnologies LTE i superior) a la capa de gestió i provisió de servei (on i2CAT contribuirà de manera molt rellevant gràcies als seus desenvolupaments d’OpenNaaS).

En aquest cas, la Fundació i2CAT és el coordinador del projecte, així com el líder del paquet de treball responsable dels desenvolupaments del pla de gestió.

El projecte va començar el novembre de 2012 amb discussions sobre l’arquitectura general de la solució proposada. Durant l’any 2013 es finalitzarà l’arquitectura i es començarà la implementació tant dels subsistemes físics com de la plataforma de control i gestió.

Aquest projecte ha estat finançat per la Unió Europea en el Setè Programa Marc per a les activitats de recerca, el desenvolupament tecnològic i la demostració amb l'acord no 318600

Innovació

SODALES vol desenvolupar un nou servei d’interconnexió d’accés sense fils, que ofereix transport transparent per subscriptors fixes i mòbils suportant accés fixe i LTE fins a 10 Gbps en una mateixa arquitectura de xarxa convergent. Els elements d’innovació més rellevants inclouen:

 • Interfície i sincronització entre LTE, TDM i sistemes existents.
 • Integració de capa òptica i multiplexació.
 • Integració de la plataforma amb components i mòduls “off-the-shelf” i interoperabilitat de hardware.
Beneficis
 • Impacte industrial en el desplegament d’infraestructures d’accés de nova generació.
 • Nou disseny d’equips CPE (Customer Premises Equipment) per oferir sistemes de referència de punts de demarcació 10G òptic i ràdio.
 • Es promourà la creació de nous productes i l’impacte a grups d’estandardització.
Entitats
 • i2CAT (coordinador)
 • Portugal Telecom Inovaçao
 • Ethernity
 • Networks
 • University of Essex
 • Fraunhofer Heinz-Heindrich Institut
Àrea: 
Duració: 
01/2012 a 10/2015
Finançament: 
European project FP7
Pressupost: 
1.989.000 €
Coordinador: