TV-RING

TV-RING

Informacio

Descripció

Les plataformes de Connected TV ofereixen un enorme potencial per al desenvolupament d'atractius serveis utilitzant un gran ample de banda. Fluxos de continguts multimèdia en alta resolució servits i sincronitzats amb multitud de dispositius connectats formen un escenari perfecte per a un pròsper ecosistema digital. El valor d'aquests serveis procedeix de la fusió en el lliurament de continguts lineals o sota demanda, podent beneficiar a tot el món gràcies a les possibilitats de la connexió de gran ampla de banda i la visualització de continguts extra a la pantalla, relacionats amb l'emissió (ja sigui de manera automàtica o sota elecció de l'usuari en mode online). La quantitat d'ample de banda necessari serà enorme per tal que aquests serveis puguin estar disponibles pel massiu nombre de públic veient els canals de televisió .

Els nous mitjans i les empreses de producció de televisió estan adoptant tècniques de transmedia storytelling, portant l'experiència de la televisió fins als dispositius mòbils i la web. El transmèdia storytelling és el nou paradigma que s’està posicionant com a dominador en el desenvolupament dins de les empreses de producció televisiva, podent-se trobar ja nous formats que incorporen el concepte transmedia. Si el transmedia storytelling aconsegueix integrar de manera simultània diversos fluxos HD en múltiples dispositius, obriria de manera radical noves possibilitats per a les empreses del sector audiovisual i de mobilitat.

El projecte TV-Ring es basa en la realització de 3 pilots en 3 regions de països diferents: Alemanya, els Països Baixos i Espanya. L'objectiu és dissenyar i demostrar nous escenaris avançats de Connected TV basats en plataformes HbbTV i infraestructures de xarxa NGA. Els pilots de TV-Ring operaran com una comunitat, afegint i construint coneixement al voltant d’exemples de bones pràctiques i nous processos en el desenvolupament de serveis de Connected TV. Aquest coneixement abastarà tots els aspectes de disseny de serveis (centrats en l'usuari), des de la concepció fins a la implementació, amb un clar enfoc en el coneixement crític necessari per als iniciadors de projectes o negocis, especialment en aspectes com la gestió de productes, màrqueting i la seva concepció.

Els pilots del projecte s'implementaran en 2 de les regions més importants d'Europa (Berlin- Brandenburg i Catalunya) i el tercer serà en tots els Països Baixos. El focus principal d'activitat serà:

Pilot 1: Berlin - Brandenburg

Serveis paral·lels i d’(Ultra-)alta qualitat amb grans requisits d'ample de banda; Formats de televisió transmedia altament interactius; Propiciar l'obertura de la HbbTV a terceres parts.

Pilot 2: Països Baixos

Lliurament de vídeo HD protegit amb DRM; Motor de recomanacions HbbTV desplegat en l'aparell de televisió principal; Recerca en l'evolució de la interfície d'usuari: implementació de l’ús de pantalles secundàries en un sistema domèstic.

Pilot 3: Catalunya

Desenvolupament de serveis d'IPTV amb HbbTV (VoD ,transmissió en directe...); Transmissió de continguts en alta definició amb xarxes de gran ample de banda; Visió multicàmera.

Entitats
  • Rundfunk Berlin-Brandenburg (Germany)
  • Institut für Rundfunktechnik GmbH (Germany)
  • Televisió de Catalunya (Spain)
  • Retevision (Spain)
  • Nederlandse Publieke Omroep (Netherlands)
  • Katholieke Universiteit Leuven (Belgium)
  • People’s Playground (Netherlands)
Àrea: 
Duració: 
09/2013 a 03/2016
Finançament: 
EU contribution (CIP – Pilot actions)
Pressupost: 
2.817.714 €