VISIONAIR

VISION Advanced Infrastructure for Research

Informacio

Descripció

L’objectiu del projecte VISIONAIR (VISION Advanced Infrastructure for Research) és crear una infraestructura europea que ha de ser una entrada única, visible i atractiva a instal·lacions de visualització d’alt nivell. Aquestes instal·lacions han d’estar obertes a l’accés d’un ampli conjunt de comunitats de recerca, tant europees com d’altres continents. Mitjançant la integració de les instal·lacions existents, es crearà una infraestructura de recerca de classe mundial que permetrà dur a terme recerca de frontera. Aquesta integració proporcionarà un atractiu i una visibilitat important de la European Research Area (ERA).

Innovació

Els preocupants reptes científics actuals, com l’evolució climàtica, els riscos mediambientals, la salut, l’energia, etc., requereixen la gestió d’informació cada vegada més complexa. El desenvolupament de tecnologies de la informació i l’increment de la complexitat de la informació que s’ha de gestionar i analitzar, juntament amb l’increment de les capacitats en les simulacions científiques i d’enginyeria, requereixen un desenvolupament d’eines i mètodes de visualització cada cop més potents. La European Research Area (ERA) ha de ser capaç de competir amb altres grans àrees de recerca quan s’afronten els reptes definits prèviament. Mitjançant la integració d’instal·lacions de visualització en el marc del projecte VISIONAIR, ERA serà capaç de donar resposta a reptes fora de l’àmbit dels equips de recerca normalment difosos.

Beneficis

Ambdós, l’accés físic i els serveis virtuals, seran proporcionats per la infraestructura. Es facilitarà un accés complet a software dedicat de visualització, mentre que l’accés físic a plataformes d’alt nivell serà parcialment obert a altres científics gratuïtament en favor de l’excel·lència dels projectes presentats. Els socis d’aquest projecte proposen la construcció d’una infraestructura comuna que atorgui l’accés a instal·lacions de visualització d’alt nivell i recursos als investigadors. De fet, els investigadors d’Europa i d’arreu del món seran benvinguts per dur a terme projectes de recerca utilitzant les instal·lacions de visualització proporcionades per la infraestructura. La visibilitat i l’atractiu de l’ERA s’incrementaran gràcies a la invitació de projectes externs.

Entitats
Contingut

Creative Ring @FIA Event - distributed performances


Creative Ring @ICT Event 2013 - Virtual Performances


CORDP-CAVE - Networked Performances in Immersive Environments
Authors: Rosa Sánchez & Alain Baumann - Koniclab

Hipermed Demonstration - Visionair

Àrea: 
Duració: 
02/2011 a 01/2015
Finançament: 
EU FP7 Capacities
Pressupost: 
6.500.000