WiNNOVATE

WiNNOVATE: Mediterranean Wireless Innovation

Informacio

Descripció

WiNNOVATE pretén enfortir la capacitat d’innovació de les autoritats regionals i municipals a Grècia, Espanya, Itàlia i Eslovènia mitjançant la transferència de coneixements i millors pràctiques en l’àmbit de les comunicacions sense fils, així com intentar afavorir la coordinació entre el govern, els ciutadans i els agents dinamitzadors per a la introducció i proliferació d’aplicacions i serveis wireless.

El projecte vol potenciar les infraestructures sense fils (locals i metropolitanes) i definir aplicacions pilot que puguin afegir valor a les infraestructures en benefici dels usuaris finals. Per això, es definirà una guia per a la introducció i l’ús de forma innovadora de les xarxes sense fils i els possibles serveis a oferir, amb l’objectiu de potenciar la capacitat d’innovació a qualsevol regió Med mitjançant l’ús de tecnologies sense fils.

En aquest projecte s’ha tingut en compte el repte d’integrar centres de recerca, empreses i administracions publiques (tant a nivell regional com a nivell local) dins d’un mateix projecte.

Innovació

Els principals elements d'innovació d'aquest projecte són:

 • Aconseguir un enfocament metodològic reutilitzable per a ser capaç d’avaluar i orientar a autoritats regionals, nacionals i transnacionals cap a la innovació a les xarxes sense fils.
 • Crear diferents proves pilot en cada regió participant.
 • Dur a terme una avaluació posterior dels resultats assolits als pilots.
 • Generar, finalment, un conjunt de recomanacions.

 

Beneficis

Els resultats d’aquest projecte estan totalment orientats al desenvolupament de nous serveis i productes que aprofitin els avantatges que ofereixen les xarxes sense fils, obtenint al final del projecte i en fites intermèdies una sèrie de proves pilot de demostració de viabilitat d’aquestes.

Cal destacar que s’ha tingut en compte el repte d’integrar centres de recerca, empreses i administracions públiques (a nivell regional i local) dins d’un mateix projecte.

Entitats
Grups d’investigació
 • i2CAT
Participants
 • Research Center of the Athens University of Economics and Business (Grècia)
 • Ajuntament de Velez Malaga (Espanya)
 • Organisation of Municipalities of Chios (Grècia)
 • Consorzio Universitú Industria – Laboratori di Radiocomunicazioni
 • RadioLabs (Itàlia)
 • Fundació i2CAT (Catalunya)
 • Municipality of Genoa (Itàlia)
 • Development Agency Sinergija (Eslovènia)
Àrea: 
Duració: 
05/2009 a 12/2012
Finançament: 
Programa MED
Pressupost: 
1.521.620 €
Coordinador: