XAPI

Xarxa de Professionals per a la Interculturalitat

Informacio

Descripció

La finalitat del projecte és la creació d'una xarxa de professionals dedicats a la gestió de la diversitat cultural a través d'una plataforma telemàtica que permeti disposar d’un espai en línia que doni suport i habiliti la coordinació entre professionals de la interculturalitat, la transferència de coneixements i l'intercanvi d'experiències. 

A través d’aquesta, es volen reforçar els recursos del col·lectiu de professionals dedicats a la interculturalitat a través de les experiències i eines que els propis professionals puguin intercanviar.

Projecte finançat per:

Innovació

El projecte habilitarà un espai en línia a través d’una plataforma telemàtica, Moodle, que permeti l’intercanvi d’experiències i coneixements entre el grup de professionals al qual està destinat el projecte.

Beneficis

Els principals beneficies esperats de XAPI són:

  • Transmetre el coneixement i acostar visions des del món acadèmic cap al món laboral i, al mateix temps, que les experiències i necessitats reals dels professionals arribin al sector acadèmic.
  • Facilitar l’autonomia de persones emprenedores relacionades amb la interculturalitat a través de connexió i suport entre professionals.
  • Que els professionals puguin impactar sobre l’aplicació d’estratègies que afavoreixin als ciutadans i el seu benestar en el camp de la interculturalitat. 
Problemàtica

El projecte és una necessitat reiteradament expressada pels tècnics dedicats a la interculturalitat, la inclusió i l’acollida en diferents camps i reconeguda per l’Administració en diverses ocasions (http://bit.ly/j2eE7X). És necessari crear sinergies d'actuació, facilitar la cooperació i el traspàs de coneixement i d'experiències, així com que la formació permanent s'adapti als canvis socials.

Entitats

Duració: 
10/2011 a 10/2012
Finançament: 
Obra Social la Caixa
Pressupost: 
24.000 €
Coordinador: 
Participants: